Община Бургас осъществи цялостен ремонт на път BGS1033. Той осигурява преки връзки между множество населени места. Обновено е трасе с дължина близо 5 километра. Извършено е цялостно фрезоване на стария и полагане на три пласта нов асфалт. Подменени са носещите пластове. Осъществено е профилиране на банкети, почистване на канавки и пътни съоръжения.

Остават някои довършителни дейности. Сега се доставя чиста пръст за оформяне на цветарници, в които по-късно ще бъде засадена растителност.

Този общински път свързва първокласния I-6 „София-Бургас“ с Автомагистрала „Тракия“ и преминава през гр. Българово, където живеят над 1500 жители. Той е изграден в началото на 20 век. След това е кърпен и поддържан, но не и основно ремонтиран.

Пътят предоставя основен транспортен достъп за жителите на гр. Българово до близките населени места и общинския център гр. Бургас. По него преминава пътникопотокът от и за АМ “Тракия“. Той е основна връзка между Северна и Южна България в оста Русе – Варна – Малко Търново.

Всяка година се наблюдава увеличаване на трафика по него, тъй като за пътуващите от София по АМ „Тракия“ в посока Слънчев бряг и обратно, това е най-пряката връзка. По този път преминава и целият товарен превоз, идващ от север през гр. Айтос към Пристанище Бургас. След ремонта са подобрени драстично експлоатационните му характеристики, което го прави по-удобен и безопасен.

Строителните дейности са реализирани по проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“, осъществен с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 чрез ЕФРР. Той се изпълнява в партньорство между Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Бургас и ЮИДП-Сливен.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви