Налични са първите обобщени данни от контролните действия на митническите служители, извършени в първия ден на годината в „Лукойл Нефтохим“ – Бургас и над 50 други данъчни склада.

Данните показват, че към 01.01.2024 г. наличният в страната суров нефт с произход или изнесен от Русия, внесен в Република България след 05.12.2022 г., въз основа на дерогацията (по чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г.), е 126 890 694 литра от общо налични в страната 473 268 974 литра суров нефт.

Контролните действия, в които се включиха 150 митнически служители, бяха в изпълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Основната цел бе да бъдат инвентаризирани наличните количества нефт, внесен въз основа на дерогацията по чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., както и наличните нефтопродукти, произведени от суров нефт, внесен въз основа на дерогацията по чл. 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г.

Контролните действия приключиха в рамките на същия ден – 1 януари 2024 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви