Новият придседател на БАС

Съдия Даниела Драгнева встъпи официално в длъжност „Административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас“, днес. Новоизбраният председател на съда положи клетва пред съдия Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд, досегашния административен ръководител на институцията, съдия Чавдар Димитров и административните съдии на град Бургас. Гости на церемонията бяха Апелативният прокурор на Бургас, Любомир Петров, съдия Росица Темелкова, председател на Окръжен съд – Бургас, съдия Евгени Узунов, председател на Районен съд – Бургас, зам.-ръководителят на Окръжна прокуратура – Бургас, прокурор Мануел Манев и ръководителят на Районна прокуратура – Бургас, прокурор Мария Маркова.

Съдия Чолаков изрази благодарност към досегашния ръководител на Бургаският административен съд, за добрата организационна работа и постигнати резултати в дейността на съда, създадената екипност и професионалното справяне с трудностите. Георги Чолаков заяви своята подкрепа към новоизбрания председател, с радостта от добрата приемственост и увереността в продължаване на изграденото.

Съдия Даниела Драгнева има 25 години юридически стаж, 17 от които в органите на съдебната власт. Тя е редови съдия в Административен съд – Бургас от 2007 година досега. Съдия Драгнева е магистър по „Право“, завършила Бургаски свободен университет през 1998 г. Нейна основна цел е да надгради постигнатото от досегашното ръководство на съда, като запази добрите колегиални и човешки отношения в съдебната институция и продължава да работи за доброто й име.

Съдийската колегия на ВСС преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Чавдар Димитров на заеманата преди избора му за административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас, длъжност „съдия“ в органа, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Административен съд – Бургас.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви