Лазерният гравир

С отворени врати в научноизследователски лабораторен комплекс УНИТ-е на университет “Проф. д-р Асен Златаров” завърши проектът УНИТ-е (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01).

На събитието присъстваха ректорът на университета проф. Христо Бозов, зам. областният управител Павлин Иванов, зам. Кметът по икономика и финанси Станимир Апостолов. директорът на университетската болница Светослав Тодоров, Стамен Стамов – ръководител на местното звено на „Информационно обслужване“, както и целият екип по проекта, преподаватели, студенти и ученици.

Гостите

Проф. Бозов заяви, че четирите лаборатории за върхови постижения ще бъдат еталон за развитие и връзка между науката и практиката, защото това ще бъде не само академично понятие, а ще бъде център, който и ще се произвежда продукция, полезна за бизнеса.

Ръководителите на проекта проф. Сотир Сотиров и проф. Станислав Симеонов показаха на гостите оборудваните с най-висок клас техника лаборатории и демонстрираха какво може да се прави в тях.

Гостите наблюдават лазерния принтер

Първата е лаборатория за създаването на прототипи, в която са налични лазерен гравир, 3D – фреза, заедно с климатизация и системи за вентилация. Учените показаха как гравирът изработи малки метални елементи, които могат да служат дори и за направата на сувенири.

Гравирината платка

Лабораторията за прототипиране и верификация позволява насищане на печатни платки и електронни модули. То е от две части. В първата машина има множество фидери с различни размери. В тях автоматична „ръка“ поставя компонентите за платките с изключителна точност – под 50 микрона. Производителността на машината е около 10 000 компонента в час.

Проф. Станислав Симеонов

Втората част е конвейрна пещ с четири зони, където платките преминават през термична обработка. Лабораторията може да се ползва от бизнеса за прототипиране и производство на малки серии електронни и компютърни компоненти за устройства и машини. Има и техника, която позволава прецизен ремонт на платки.

По проекта е изградена още Станция за мониторинг на качеството на въздуха. Тя показва данните в реално време.

Най-интересна за посетителите беше лабораторията за интелигентни системи, която освен компютърната техника, разполага и с хуманоидни роботи NAO и Cruz. Cruz забавлява гостите с танци, но всъщност може да бъде и много полезен. Например в болниците, където може да помага с носенето на лекарства и с връзка на пациента с неговите близки по интернет.

Роботът танцува

NAO показа изклютелна гъвкавост и може да разказва на туристи за световни забележителности.

Нао

В лабораторията е ситуиран и енцефалограф, който може да бъде полезен в медицината. А в бъдеще чрез него ще се управляват и роботите. Има и друг апарат, който ще се използва за диагностициране на рак на гърдата.

Научният ръководител проф. Симонов показа и суперкомпютъра на лабораториите. Той е с 64 хил. ядра и може да се нарече Суперкомпютъра на Югоизточна България.

По проекта е извършена модернизация  на сградата на бившия Технически колеж, която включва  подмяна на дограма, саниране и обновяване на фасадата, пълен ремонт на общите и санитарните помещения, ремонт на четири лаборатории, съгласно съвременни изисквания, монтаж на система позволяваща използване от хора с увреждания, пълна подмяна на електроинсталацията и реализирана локална компютърна мрежа, в съответствие със съвременните изисквания.

До сградата е прекарана оптична свързаност (12 влакна), позволяваща връзка с университетската мрежа и независим достъп с пропускателна способност 10G.

Проектът УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е с основна цел създаване на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Партньори по проекта са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който е водещ партньор, и ще работи заедно с Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви