Синя зона
Синя зона

Паркирането в Синята зона в Бургас да поскъпне на 1,30 лева за час. Решение за предложението ще вземе Общински съвет на сесията през следващата седмица.

Докладната е свързана с изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Така цената се променя от 1 лв./час на 1,30 лв./час.

Други промени в паркирането в Бургас за Синята зона са:

Създава се нова цена за услугата кратковременно паркиране в определени зони на територията на Община Бургас за 30 минути – вкл.ДДС 0,70 лв./за 30 мин“.

Месечна цена за услугата служебен абонамент съгласно по чл.7 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас цената се променя от 250,00 лв. на 380,00 лв.

Карта за паркинг автомати „Синя зона“ съгласно чл. 6, ал.2 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас цената се променя от 40,00 лв./100 часа на 60 лв./100 часа

Относно Зелената зона промените са следните:

Карта за паркинг автомати „Зелена зона“ съгласно чл. 6, ал.2 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас цената се променя от 40,00 лв./100 часа на 60,00 лв./100 часа

Цена за електронен талон за паркиране, във всички зони, по чл. 5, ал.2, т.8 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас“ цената се променя от 6,50 лв. на 8,45 лв.

Цена за електронен талон за паркиране, във всички зони, по чл. 5, ал.2, т.9 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас“ цената се променя от 0,50 лв. на 0,70 лв.

От администрацията се мотивират с решението си с разходите по поддръжка на зоните за паркиране са се увеличили. Това налага да се преразгледат и цените за кратковременно паркиране, част, от които не са променяни от стартирането на зоната през 2008г.

Целта на предлаганите промени е да се актуализират цените, така че да се осигури финансовият ресурс, необходим за предоставяне на качествена услуга по паркиране.

Освен това се цели да се намали потока от автомобили, желаещи да паркират в центъра на града, което ще доведе и до облекчаване на трафика.

С новите предложени цени ще се подобри организацията на движението, като се редуцира трафика и престоя на автомобили в централната част на града.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви