Започна проучване на потребностите, нуждите и интересите на младите хора на територията на община Бургас.

То е по проект: „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран в рамките на Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България, Детския фонд на ООН и Програмата за страната за периода 2023-2027 г.”.

С него се провежда анкета за създаването на местна стратегия за младежта в Бургас. В този процес са обединени Община Бургас, УНИЦЕФ България, Младежки международен център – Бургас и Национален младежки форум.

С проучването се цели да се даде повече възможност за развитие на младежите, да се създаде по-голям набор от извънкласни дейности, както и да се предостави по-голямо участие на младите хора в процесите на вземане на решения на местно ниво.

Анкетата може да се попълни от младежи на възраст между 15 и 29 години, с постоянен/настоящ адрес в Бургас.

Линк към анкетата: https://www.smartsurvey.co.uk/s/BurgasYouth/?fbclid=IwAR17eConfOoo0VXuBILXr61eC_f1yu5QRJJ1cQNGYn6fcoOo4UHVM3avux8

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви