Туберкулоза

В изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021-2025 г. в СБАЛПФЗ се организира кампания

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА СКРИНИНГ НА РИСКА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА

През периода от 04.12.2023г. до 08.12.2023г.
от 08.30 ч. до 12.30 ч. в Консултативно диагностичен блок – Кабинет за Контрол на Туберкулозата;

Адрес: гр. Бургас ул. „Генерал Гурко“ 64, ПК №65
ще се извършва:

1) скрининг на риска за туберкулоза, чрез анкета;
2) консултации;
3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

Лицата, които са в риск, подлежат на допълнителни прегледи и изследвания.
За лицата с новооткрито заболяване ще се предприемат мерки за лечение и прекъсване възможността за предаване на инфекцията.

Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО и постоянния спад на заболеваемостта, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона.

По данни на СЗО през 2021 г. 1.6 милиона души са починали от туберкулоза (включително 187 000 души с ХИВ). В световен мащаб туберкулозата е 13-та водеща причина за смърт и вторият водещ инфекциозен убиец след COVID-19 (преди ХИВ и СПИН).

През 2021 г. приблизително 10.6 милиона души са се разболели от туберкулоза (ТБ) по света – 6 милиона мъже, 3.4 милиона жени и 1.2 милиона деца. Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Но туберкулозата е лечима и предотвратима.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха за общественото здраве. През 2021 г. само около 1 от 3 души с резистентна към лекарствата туберкулоза са получили достъп до лечение.

Между 2000 г. и 2021 г. приблизително 74 милиона живота са били спасени чрез диагностика и лечение на туберкулоза.

Заболяемостта от туберкулоза в страната за 2021 г. представлява 10 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 687. За сравнение през 2012 г. техният брой е 2 280, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените.

Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие.

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. цели да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви