Италианска фирма иска да инвестира в Карнобат

Областният управител на област Бургас Пламен Янев проведе работна среща по инициатива на Джанкарло Луи, собственик на иновативна фирма за рециклиране на отпадъците. На срещата присъстваха Антонио Таркуинио и д-р Димитър Стойнов от Почетното консулство на Италия.

На срещата гостите запознаха областния управител с възможността за реализиране на иновативна за страната ни инсталация за производство на електроенергия, представляваща високотехнологично съоръжение за оползотворяване на негодни за рециклиране отпадъци.

Инсталацията е проектирана за обработка на приблизително 130 000 тона годишно отпадъци, които към момента се съхраняват в депа. Работата на инсталацията ще доведе до значително намаляване на отпадъците, като ще гарантира производство на електроенергия, която ще се подава към обществената електроразпределителната мрежа.

Мястото, избрано от инвеститорите за реализиране на проекта, е община Карнобат, тъй като местоположението на Общината позволява оптимизиране на логистичния процес. Г-н Луи подчерта, че тази инсталация е в състояние да даде категоричен отговор на проблема с негодните за рециклиране битови отпадъци в област Бургас. Проектът за изграждане на инсталацията е обвързан с постигне на по-ниски нива на емисии и гарантира защита на околната среда и човешкото здраве.

Пламен Янев коментира, че реализирането на такъв проект би могло да реши редица въпроси с голямо обществено значение.

„Изграждането на тази инсталация дава опция за решаване на екологичния проблем с нерециклируемите отпадъци. Освен това инвестицията е предпоставка за устойчиво развитие на Община Карнобат и за привличане на нови инвеститори чрез предоставяне на по-ниски цени на електроенергия и топлоенергия“, каза той.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви