Във връзка с получени сигнали в ОДМВР-Бургас, касаещи закупуването на луксозна козметична стока и невъзможността за връщането й на търговеца, от полицията информират, че за осъществяването на подобна покупка / дори и при големи намаления и видимо изгодни за купувача условия/ е необходимо сериозно обмисляне на ситуацията и внимателно ангажиране с поемането на краткосрочни заеми с цел получаване на стоката.

Лекомисленото поведение, провокирано от желанието за сдобиването с луксозния продукт, често пъти води до последващо осъзнаване на реалната ситуация и поетия финансов ангажимент, а оттук и до желание за връщане на стоката и разваляне на сделката. В голям брой от случаите обаче това се оказва невъзможно.

Механизмът за осъществяване на покупките на луксозните козметични продукти е сходен при отделните сигнали : купувачите са участвали в безплатни процедури по диагностика на кожата, следвани от презентация, безплатно тестване на луксозната козметика с цена около 1 500 лв. и времеви промоционален прозорец за закупуването й.

В случай, че купувача не разполага със свободни финанси, му се предлагат плащане на разсрочени вноски, чрез изтеглянето на кредит.

В тази посока е важно да се отбележи, че ако купувача се поддаде на желанието си и необмислено подпише документи за разсрочен заем, с който да плати цената на луксозната козметична стока, а впоследствие размисли и поиска разваляне на сделката, това не е възможно практически, тъй като договора е подписан доброволно и при ясно упоменати клаузи.

Предсрочното му прекратяване обичайно е обвързано с финансови санкции, което поставя купувача в своеобразен капан.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви