Нарушения по морето
Нарушения по морето

8246 нарушения при 1440 проверки са установили контролните органи на Инспекцията по труда по време на кампанията през активния летен сезон .

Това информират от там в съобщение до медиите. Заетите в проверените обекти са 35 000 души.

Нарушенията, свързани с разпоредбите по осъществяването на трудовите правоотношения, са 4578. От тях 894 са установените по заплащането на трудови възнаграждения, а в 1000 от случаите работното време по договор се разминава с реалните часове. Установените случаи на работа без трудов договор са 158. Нарушенията по осигуряване на здраве и безопасност са 3578.

Над 40 граждани на трети държави работят в България, без да имат разрешение за достъп до пазара на труда. Констатирани са 36 непълнолетни, които полагат труд без разрешително. Актовете за административни нарушения са 435.

Инспекцията по труда припомня на работещите, че когато се съгласяват да полагат труд без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, те губят трудови и осигурителни права. В тези случаи или изобщо не трупат осигурителен стаж (при липса на трудов договор), или той е по-малко от фактически изработения.

Това ги лишава от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство и в по-дългосрочен план от пенсия. Осигуряването върху по-ниски възнаграждения, от друга страна, намалява размера на обезщетенията.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви