През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 187.5 хил., от които 99.4 хил. са мъже и 88.1 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 4.7%.

Коефициентът на заетост в област Бургас през третото тримесечие на 2023 г. е 58.5% (при 53.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 2.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 65.5%, а при жените – 52.3%.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (219.0 хил.) и преди област Стара Загора (137.9 хил.), а по коефициент на заетост – на 3-то място, след област Варна (59.9%) и преди област Стара Загора (55.8%).

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Бургас е 180.6 хил., от които 95.6 хил. са мъже и 85.0 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 4.7%.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.3%, съответно 80.9% за мъжете и 71.8% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.6 процентни пункта.

По брой на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (212.1 хил.) и преди област Стара Загора (133.6 хил.), а по коефициент на заетост – на 4-то място, след област Кюстендил (76.4%) и преди област Стара Загора (75.9%).

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви