Средна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2023 г. са 112.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 16% и „Преработваща промишленост“ – с 15.6%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. е 1 566 лв., при 2 000 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 13-то място.

Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 722 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 1 337 лв., Кюстендил – 1 368 лв. и Видин – 1 369 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование“ – с 21% и „Държавно управление“ – с 12%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. нараства с 14.9%, в обществения сектор нарастването е с 16%, а в частния сектор – с 14%.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви