Наградените пожарникари

Главен комисар Александър Джартов – директор на ГДПБЗН-МВР награди днес отличилите се служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас към ГДПБЗН-МВР, проявили високо съзнание, съобразителност, инициативност и постигнали високи професионални резултати при изпълнение на служебните си задължения по време на обявените бедствени положения на териториите на община Средец и община Царево през месец август и септември 2023 година.

Комисар Джартов

В този период пожарникарите участваха в акции по няколко бедствия.

От 20 до 25 август те се справиха с разрастващите се пожари в горска територия над 5000 дка и задимяване и обгазяване на с. Кубадин и с. Драка в община Средец. По време на гасенето на пожара, бяха използвани въздухоплавателни средства на министерството на отбраната, военни служители за гасене, доброволци и над 10 броя пожарни автомобили, които успяха да спасят застрашения живот и здравето на населението на село Кубадин.

На 05 август беше обявено бедствено положение на цялата територия на община Царево, във връзка със създалата се изключително тежка обстановка, от голямото количество валежи и настъпилите, в следствие на тях щети. Екипите на РДПБЗН-Бургас евакуираха над 130 жители изложени на пряка опасност за живота и здравето им, както и с извършеното отводняване на двата язовира Потурнашки и Хаджияне предотвратиха по-големи щети и загубата на още човешки животи.

В резултат от природното бедствие има потвърдени четири смъртни случая, многобройни щети по инфраструктурата (паднали мостове, отнесени пътни настилки, нарушени речни корита, компрометирани две язовирни стени, разрушени и повредени съоръжения, осигуряващи ВИК услугите на гражданите, многобройни щети по МПС и земеделска техника, загуби на земеделска продукция, многобройни загинали животни).

Награден пожарникар

Служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас самоотвержено и професионално изпълняваха служебните си задължения и поставените им задачи във връзка със създалата се усложнена ситуация при двете обявени бедствени положения, като част от тях ръководиха и контролираха дейностите на екипите от дирекцията, а служителите на младши изпълнителска дейност извършиха бърза оценка на обстановката и взеха правилни решения по пожарогасене, евакуиране и спасяване на хора от бедстващите райони

Възникналите от началото на 2023 година произшествия на територията на РДПБЗН-Бургас са по-специфични и сложни, на база данните от предходни години. Регистрирани са 2549 произшествия, част от които са:  пожари – 1675 броя и аварийно-спасителни операции – 773 броя. По-характерни от тях са следните:

Награден пожарникар

1. През март – пожар в стая в СОУ „Иван Вазов“ – гр. Бургас, за ликвидирането на който участваха 3 пожарни и 1 лек автомобил с 12 служители на РДПБЗН-Бургас, няма пострадали, спасени и евакуирани са около 480 ученици;

2. През април – пожар с преки материални загуби на площ от около 600 кв. м. в гр. Бургас на ул. „Крайезерна“ № 79 в спомагателни, временни и паянтови постройки, използвани за складове, сервизи и работилници, в които се съхраняват голям брой моторни превозни средства (автомобили, мотори и други), леснозапалими и горими течности. При ликвидирането на пожара участваха 5 пожарни автомобила и 2 леки автомобила с 18 служители на РДПБЗН-Бургас. За адекватните и навременните си действия служителите са наградени със заповед на директора на ГДПБЗН-МВР, поздравени са от кмета на Община Бургас и собствениците на спасените в близост до пожара сгради и имоти. Национални и местни медии отразиха произшествието.

3. През юни – взрив в складово помещение с боеприпаси в землището на с. Соколово, община Карнобат, като в  ликвидирането на произшествието участваха 2 пожарни и 1 лек автомобил със 6 служители на РДПБЗН-Бургас;

4. През юли – изтичане на газ от влакова композиция (разхерметизирана цистерна) на територията на ЖП Гара-Карнобат, в ликвидирането на произшествието и последствията от него участваха 2 пожарни, 1 лек и 1 специален химически автомобил със 7 служители от РДПБЗН-Бургас;

5. Отново през юли – пожар с преки материални загуби на площ от 15 000 дка в сухи треви и постройки в района на кв. „Рудник“ и кв. „Черно море“ на гр. Бургас. За ликвидиране на произшествието са участвали 11 пожарни и 3 леки автомобила с над 30 служители от РДПБЗН-Бургас;

6. През август – пожар с преки материални загуби на площ от 4 000 дка в сухи треви и храсти и широколистна гора на териториите на 2 общини, а именно с. Равна гора, община Созопол и с. Маринка, община Бургас, като в ликвидирането на произшествието участваха: 11 пожарни и 2 леки автомобила с 38 служители от РДПБЗН-Бургас.

7. През август, по време на обявеното бедствено положение на територията община Средец – пожар в землището на с. Горно Ябълково на площ от 7 000 дка иглолистна  и широколистна гора, като в ликвидирането му участваха 11 пожарни и 1 лек автомобил с над 40 служители от РДПБЗН-Бургас, както и служители от горското стопанство.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви