Данък сгради ще нарасне с до 65% от началото на следващата година. Домакинствата вероятно ще плащат и по-висока такса смет, ако парламентът одобри промените в Закона за местните данъци и такси, които са приети от Министерски съвет, пише „Труд“.

За апартамент в центъра на София от 80 кв. м. общата сума на данък сгради и такса смет може да нарасне до 612 лв.

Данък сгради и такса смет се определят според данъчната оценка на жилищните имоти. Самата данъчна оценка на къщите и апартаментите се пресмята по формула според базисната данъчна стойност на 1 кв. метър в левове, площта на имота и коефициенти за местоположение, инфраструктура, индивидуални характеристики, височина и овехтяване.

Приетите от Министерски съвет промени в Закона за местните данъци и такси предвиждат на всеки две години да се променя данъчната оценка на жилищата. Промените са поискани от общините и в парламента са внесени предложените от тях тестове, обясни министърът на финансите Асен Василев.

Такса смет за бита в момента се определя на база данъчната оценка на имотите.

Предвижда се при промяна на цените на жилищата с над 10% за две последователни години от следващата година базисната данъчна стойност на квадратен метър да се актуализира според данните на Националния статистически институт за движението на цените. Наред с това, при отчетена промяна на цените и на регионално ниво да се актуализира и коефициентът за местоположение във формулата за определяне на данъчната оценка.

Последните налични данни на НСИ са за движението на цените на жилищата към края на юни. Според тях за последните две години до края на юни цените на жилищата общо за страната са нараснали с 26,8%. Освен това от НСИ публикуват и данни за движението на цените на жилищата в шестте града с по над 120 хил. жители – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Повишението на цените на жилищата в тези градове през 24-те месеца до края на юни е с между 20 и 30 на сто.

Това означава, че ако предложението на общините бъде прието от парламента, данъчната оценка, а съответно и данък сгради в тези градове ще нараснат с между 53 и 65 на сто. За да стане ясно точно с колко ще нараснат данъците за къщи и апартаменти, ще трябва да изчакаме данните на НСИ към края на годината.

Според предложените от общините текстове данък сгради в най-големите градове ще нарасне около два пъти повече от поскъпването на имотите за последните две години. А данък сгради за по-малките селища, за които няма конкретни данни за движението на цените – със средното поскъпване на имотите за цялата страна. Така промените ще ударят по джоба най-много собствениците на имоти в големите градове.

Такса смет в момента също се определя според данъчната оценка на имотите. Планирано е таксата за събиране на отпадъци да се определя според количеството изхвърлени боклуци от домакинствата или според броя на хората, които живеят в един имот. Но тази промяна вероятно няма да стане преди началото на 2025 г.

В момента такса смет в София е 1,6 на хиляда от данъчната оценка на апартамента или къщата. Това означава, че с увеличението на данъчните оценки на жилищата през 2024 г. може да бъде повишена и такса смет, ако общинският съвет не реши, че размерът на таксата може да бъде намален.

Според Закона за местните данъци и такси таксата за битови отпадъци се плаща за извършваните от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Това означава, че общинските съвети в градовете могат да намалят такса смет, ако рязко бъдат увеличени данъчните оценки на имотите, така че събраните пари от гражданите да не са повече от необходимите разходи за чистота.

В София в момента за жилище от 80 кв. м. в центъра на града, което е построено през 1980 г. и се намира между втория и петия етаж, данъчната оценка е малко над 110 451 лв. Дължимият за имота данък сгради е 207 лв., а такса смет – 176 лв. Ако жилището е основно за собственика, данък сгради е с 50% отстъпка.

През следващата година за същия имот данък сгради ще нарасне на 335 лв. (ако не е основно жилище), а такса смет ще бъде 286 лв. (ако размерът на таксата не бъде намален). Така собственикът на имота ще трябва да плати общо 612 лв., при 383 лв. в момента. Това е увеличение на дължимите налози с 229 лв.

dnes.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви