Христо Бардуков

Изборът на Христо Бардуков за кмет на село Зидарово беше отменен от Бургаския административен съд. Досегашният кмет Стойчо Петков обжалва изборните резултати, според които Бардуков има с 10 гласа повече от него.

Петков е издигнат от ГЕРБ, а Бардуков – от местна коалиция “БСП за България”. Любопитното в случая е, че Петков е бивш тъст на Бардуков, а в двете секции, чиито резултати се обжалват, са били и двете му дъщери. В тази, чиито резултати се оспорват, дъщеря му Росица Петкова е била секретар.

След преброяването на бюлетините от първия тур на изборите ОИК Созопол обяви, че за Бардуков са гласували 290 човека, а за Петков- 280 и има избран кмет.

Жалбоподателят твърди, че обявеният изборен резултат е недействителен, тъй като не съответства на гласовете, реално подадени за двамата кандидати. Според него, секционните избирателни комисии (СИК) при преброяването на гласовете в избирателни секции № 12 и 13 в селото са приели и обявили за недействителни бюлетини, които са действителни и са подадени в полза на Петков, както и са приели за действителни, подадени в полза на спечелилия кандидат недействителни бюлетини. Оспорени са протоколите на двете СИК.

При огледа на бюлетините от ИС 12 и съпоставката им с отразеното в протокола на СИК, съдът не е констатирал разминаване. От страните не е извършено оспорване на бюлетини, подадени в тази ИС.

При огледа на бюлетините от ИС 13, където секретар е била Росица Петкова,  от страните е извършено оспорване на действителността на 19 бюлетини, от които 13 за Бардуков и 6 за Петков.

Някои съдържат допълнителни черти и точки и други знаци в бюлетината, други имат знак, различен от допустимите по кодекса знаци „Х“ и „V“, а на една няма задължителните два печата.

При проверката са установени 3 недействителни гласа за Бардуков и 5 за Петков, което не повлиява на крайния резултат.

Съдът констатира, че по делото не са представени доказателства за изпълнение на изискванията на закона в СИК № 13. Протоколът на комисията е сгрешен многократно, но не е коригиран по начина, описан в чл. 441 от ИК. Извършените задрасквания не са посочени като „поправка“ и около тях не е положено необходимото количество подписи на всички членове на СИК.

Напротив – положени са само три подписа (от общо седем члена на комисията), без да е ясна самоличността на тримата подписали се, а това поставя под съмнение достоверността на извършените отразявания от членовете, които са подписали поправките.

Отделно, в тази секция всички членове на комисията, без изключение, са се подписали под протокола с „особено мнение“, т.е. че не са съгласни с отразеното в него, според нормата на закона.

При това положение, съдът приема, че в деня на избора – и при съставянето на протокола от него, СИК в ИС 13 не е формирала надлежно решение за проведеното гласуване в секцията, с което да удостовери валидността на всички документирани действия, в това число – брой на избирателите, които са гласували, брой действителни бюлетини, брой недействителни бюлетини и разпределение на действителните гласове между двамата кандидати.

След като липсва надлежно валидирано волеизявление на СИК в ИС 13, ОИК не е следвало да зачита резултатите от проведеното гласуване в тази секция при издаване на обжалваното решение, а е следвало да прецени проведеното гласуване с оглед нормите на чл. 452 ал. 3 – 4 от ИК, съответно – необходимостта от нов тур на изборите.

Липсата на позитивен акт от гласуването в ИС 13 – обуславя материална незаконосъобразност на решението на ОИК за избор на кмета на кметство Зидарово, защото за издаденото решение не са налице част от материалноправните предпоставки за определяне на Христо Бардуков за победител от изборите.

Отделно от всичко изложено, съдът констатира, че в изборния процес в ИС 13 е допуснато още едно процесуално нарушение, което – наред с останалите – поставя под допълнително съмнение достоверността на резултатите от гласуването, описани от тази СИК.

Съгласно чл. 443 от ИК, след преброяването на гласовете, изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията.

Докато в ИС 12 това изискване на закона е спазено частично – на хартиената лента е положен печат на СИК и на (вероятно) част от подписите на членовете , то върху чувала с изборните книжа на СИК в ИС 13 хартиената лента, с която е увит отворът на чувала, не съдържа изобщо печата на комисията, а съдържа печата на кмета на общината, като отново са положени подписи, несъответстващи на броя на членовете на СИК.

Предвид установените многобройни нарушения в работата на ИС 13 в деня на провеждането на избора на кмета на кметство Зидарово, както и след приключването на броенето – в процеса на отчитане резултата и съхраняване на бюлетините, настоящият съдебен състав приема, че крайното решение на ОИК, обжалвано в настоящото производство, е незаконосъобразно и изборът следва да бъде обявен за недействителен.

Административният съд обяви за недействителен избора на кмет на кметство Зидарово и присъди Централната избирателна комисия да заплати адвокатските разходи на Стойчо Петков.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му. От местната коалиция „БСП за България“ обявиха, че ще обжалват.

Междувремнно Христо Бардуков ще се закълне като кмет на 13 ноември. Ако ВАС потвърди решението на Бургаския административен съд, президентът ще насрочи нови избори за село Зидарово.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви