Инициативата се осъществи съвместно от научни екипи на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе. Екипът от Русе се ръководеше от проф. д-р Георги Христов, а домакините се представляваха от гл. ас. д-р Радовеста Стюърт – изследовател от бургаския университет.

Дейностите по дигитализация целят създаването на цифрови модели на повече от 150 предмета от музейните колекции на Регионален исторически музей – Бургас, изложени в Експозиционен и демонстрационен център „Акве калиде“ и ТК „Остров Света Анастасия“. Цифровизирането на обектите бе извършено посредством 3D скенери със структурирана светлина Artec Leo, Artec Space Spider и Artec Eva Pro, както и чрез лазерния скенер Scantech KSCAN-Magic, който бе закупен наскоро от Русенски университет „Ангел Кънчев“ в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе.

Екипите на двата университета дигитализираха културни ценности, намерени при археологически проучвания в древните бани на античния и средновековен град Акве калиде в м. Бургаски минерални бани. Сред тях са керамични, каменни и бронзови съдове, сечива, каменни надписи, скулптури, оброчни плочки, златни накити, монети и други предмети от времето на халколита, бронзовата епоха, античността и средновековието. Колекцията с обекти на природното наследство от остров Света Анастасия предостави на учените възможността да създадат уникални тримерни модели на различни обитатели на Черно море.

През следващите седмици предстои обработката на дигитализираните обекти, след което те ще бъдат използвани за популяризирането на историческото, културното и природното наследство на община Бургас.

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР). Партньори в проекта са СУ „Св. Кл. Охридски“, Технически Университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви