строителство
Данни за строителството

Жилищните сгради в област Бургас са 109 035. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил със 7 776, или със 7.7%.

В общините Бургас (22 894), Несебър (10 623) и Руен (9 962) се намират 39.9% от жилищния сграден фонд в областта, като най-малък брой жилищни сгради има в община Малко Търново – 2 237, или 2.1%.

През периода 2011 – 2021 г. в 76.9% от общините има увеличение в броя на жилищните сгради, като най-голямо е то в община Приморско – с 24.1%, а най-малко в община Средец – с 0.6%. В община Малко Търново сградите намаляват с 20.3%.

Област Бургас е на 4-то място със 109 035 жилищни сгради или 5.1% от жилищния сграден фонд на страната.

В сравнение с 2011 г. в осемнадесет области, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) – с 16.6%, Благоевград – с 8.4%, и Варна – с 8.1%.

Област Бургас е четвърта по ръст на жилищните сгради. В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен – с 5.8%, Ямбол – с 4.5%, и Русе – с 3.6%.

Вид на жилищната сграда

Към 7 септември 2021 г. в област Бургас къщите са 91 685 бр., или 84.1% от сградите, жилищните блокове, кооперациите – 9 557, или 8.8%, а вилите – 6 376, или 5.8%.

Основни характеристики на жилищния сграден фонд

Брой етажи

Преобладаващата част от жилищните сгради в областта са едноетажни – 54 737, или 50.2% от всички жилищни сгради в страната, и двуетажни – 37 651, или 34.5%, докато тези на шест и повече етажа са 2 568, или 2.4%.

Най-много жилищни сгради на шест и повече етажа има в областите София (столица) – 9 598, Варна – 3 012, и Пловдив – 2 713, а най-малко в Смолян – 162, Видин – 198, и Разград – 201.

Жилищни сгради по периоди на построяване

Жилищните сгради в област Бургас (23.8%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 – 1969 г. – 15.6%. Построените през 2010 – 2021 г. са 9.5%.

До 1959 г. най-много жилищни сгради са построени в общините Средец и Малко Търново съответно с 53.6 и 49.4%, а най-малко в община Несебър – с 11.3%.

В периода 1960 – 1979 г., най-висок е делът на построените сгради в общините Айтос и Камено, съответно с по 38.2%. В община Несебър 71.8% от жилищните сгради са построени в периода 1980 – 2021 година.

В периода 2010 – 2021 г. най-нисък е делът на построените сгради в общините Сунгурларе и Карнобат, съответно 1.4 и 2.4%., а с най-висок дял са общините Несебър (22.2%), Приморско и Созопол – 13.8 %.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви