Важна новина за брокерите на имоти
Важна новина за брокерите на имоти

Закон за брокерите на недвижими имоти все още няма. Държавата обаче е решила поетапно да въведе регулация в сектора. Първата стъпка беше направена от Министерството на образованието, който публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Брокер“. С нея се предлага да има държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по въпросната професия.

В Наредбата са упоменати изискванията за знанията, уменията и компетентностите, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички образователни и обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение по професията.

Възможност за придобиване на квалификация за брокер вече ще имат и учениците, като основното изискване за записване в съответната паралелка е учащите да имат завършено основно образование. За по-големите ученици (над 16 години) придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Според новите изисквания хората, обучавали се по новите правила, могат да работят като агент на недвижими имоти, брокер на недвижими имоти, агент управление на собственост, както и като търговец на недвижими имоти.

В проектонаредбата е записано и много подробно определение на професията брокер. Това е лицето, което посредничи при покупко-продажби и замени на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради. Той поддържа база данни, прави проучване на пазара и носи отговорност както пред агенцията/строителната компания, така и пред клиентите за верността на представената информация и за правилното консултиране относно необходимото оформяне на документите по сделките.

За държавна регулация на пазара на недвижими имоти и въвеждане на паралелки в държавните училища, които да обучават бъдещи брокери, настояват от години от Национално сдружение „Брокери на имоти“ (НСБИ). И очевидно усилията вече дават резултат.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви