Дирекция “Бюро по труда” – Бургас организира безплатни обучения за безработни лица по следните професии и специалности:

– Офис мениджър;

– Хлебар-сладкар;

– Заваряване;

– Машинен оператор, металорежещи машини;

– Оператор на компютър;

– Готвач;

– Сервитьор-барман.

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или лица, придобили статут на временна закрила.

Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

Обученията ще се провеждат на територията на град Бургас, а всеки обучаем ще получава стипендия по 15.00 лв. на присъствен ден от обучението. След успешно завършване безработните лица ще придобият документ за упражняване на професията.

Повече информация за участие в обученията безработните лица ще получат след като посетят лично офисите на Дирекция „Бюро по труда“, които се намират на адреси:

Гр. Бургас 8000, Кс “Меден Рудник”, ТД „Възраждане“;

Гр. Камено 8120, ул. Митко Палаузов № 1А;

Гр. Средец 8300, пл. „България“ 10 ет. 4

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви