Малките пациенти на двете педиатрични отделения към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас вече си имат работилнички, в които могат поне за малко „да избягат“ от тягосната болнична атмосфера и да се позавабявляват, като създават свои аксесоари и други детски творби.

Работилничките са създадени благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, след като местният координатор Митка Георгиева успява да мобилизира доброволци за осъществяване на идеята.

„Тези деца, които остават в болницата по-дълго време, са лишени от детство и искахме да им създадем малко радост“, споделя Георгиева защо е решила да работи за създаването на работилничките.

По проекта тя е организирала вече четири обучения в пенсионерски клубове, по време на които хора със заболявания или увреждания са получили насоки как да подготвят документи за явяване пред ТЕЛК, за отпускане на пенсия и др.

Представителите на пациентските организации вече са получили покана от общината да участват в процедурите по изграждането на детска болница, каквато се планира да бъде построена в Бургас.

Следващата цел, която си е поставила Митка Георгиева, е да организира обучения по първа помощ за педагогическия персонал в по-малките населени места в областта, за да са подготвени как да реагират при евентуален инцидент с ученици.

Информация за проекта, който се изпълнява от Националната пациентска организация (НПО) с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България, както и Застъпническата здравна карта за област Бургас, са публикувани в сайта  https://active.npo.bg/

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви