Заседанието на общинския съвет в Созопол

Общински съвет – Созопол прие бюджета на общината за 2023-а. Това стана на последното 45-то заседание на този местен парламент.

Общият размер на бюджета е 36 800 000 лева.

От тях делегираните от държавата дейности щe се финансират с 11 822 006 лева, като 1 478 070 лева са преходен остатък.

2 070 000 лева се отделят за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства.

Приходите от местните дейности и дофинансиране на държавни дейности е в размер на 24 977 994 лева. Данъчните приходи са 10 321 720 лева, а неданъчните – 11 733 00 лева.

Инвестиционната програма е в размер на 6 097 902 лева.

За читалищата на територията на общината са предвидени 336 680 лева. За спортните клубове, развиващи дейност в Община Созопол – 297 000 лева. За НПО-та в бюджета влизат 32 000 лева.

Красимира Германова попита как общината ще събере средствата си от собствени приходи от данъци и такси.

„15 млн. лв. са събрани до момента от местни приходи“, уточни кметът Тихомир Янакиев. Събираемостта на местни данъци и такси  миналата година е била 100%.  Каква ще е тази година, ще стане ясно в края на декември. Събираемостта към момента е над средната за страната – 80-90% . Общината има и 4 млн.лв. от предходен период.

Кметът уточни как общината спазва фискалната политика.

„Миналата година имахме плащания по дълга по временния безлихвен заем в размер на 1,5 млн. Имаме икономии от миналата година, от държавно делегирани дейности, имаме и постъпления от ПМС, в които влизат капиталовите разходи за „Вия понтика“ – общо 3 млн.лв. Само тези суми са 8-9 млн.лв.

Ако нямахме спестявания от миналата година и постъпленията по ПМС, бюджетът щеше да бъде много по-малък. Но, понеже сме водили целенасочено добра финансова политика, съобразявали сме се с това, че България беше във всякакви кризи, сме се постарали да оставим някакви пари в бюджета към 31 декември.

Тези пари влизат в приходната част, а отделно сме напарвили плащания по дълга, който погасяваме. Тази година няма да изплащаме нищо по безлихвения заем, който държавата ни беще отпуснала за разплащане на задълженията от предишното управление.

Андрей Николов се поинтересува какви са приходите и дълга на общината сега, спрямо 2019г.

Кметът Янакиев отговори:

„Когато встъпих в длюжност, собствените приходи на общината бяха малко над 14 млн.лв. Общото дългово бреме беше 28 млн.лв. 22 млн.лева беше редовният дълг към банките, 6 млн. лв. бяха неразплатени задължения.

Лихвата по този кредит вече е почти 5%. Изпратили сме многократно писма и водим разговори за намаляне на лихвата, информирали сме всички институции за помощ, защото това сигурно не е проблем само на община Созопол, а и на всички общини, които имат такъв дълг.

Кредитът е взиман с лихва 2% преди 5 години. Следствие на повишение на лихвените проценти в цяла Европа, лихвата е станала 5%.

И ако преди сме плащали по 30-35 хил. лв. за лихви, сега плащаме по 80 хил.лв., което съще е едно голямо бреме.

Когато станах кмет, заварих изплатени от главницата 100 хил.лв. В момента ние плащаме всяка година по 2 млн. и 100 хил. лева от главницата. Отделно лихвите. Това означава, че от нашите собствени приходи всяка година излизат около 3 млн.лв. за плащане на този дълг.

Искрено се надявам ситуацията в България по отношение на лихвите да се укроти, инфлацията да се намали и лихвите да паднат.

Но ние продължаваме да си изплащаме дълга. Нямаме забавяне, не сме договаряли такова с банките, така че се надявам всички плащания по договора да бъдат направени в срок.

Към края на 2023г. приходите на общината ще бъдат над 20 млн.лв.  Сега нямаме неразплатени задължения, дължим на банки под 18 млн.лв. Тоест – собствените ни приходи са повече от задълженията, като това са дългосрочни задължения. Краткосрочни такива няма.

При обсъждане на бюджета по точки, Станислав Губеров също зададе въпроси относно някои разходи на общината, които, според него,  са неоснователни.

Той предложи 200 хил. лв. от строителството на паркинг за 25 автомобила на ул. „Люлин“ да се пренасочат за футболно игрище в с. Равна гора, 700 хил. лв. от подземните контейнери да се  използват за ремонт на пътя от Созопол до Черноморец в участъка на к-г Градина, а предназначените за закупуване на автомобил на ЦОП 47 хил. лв., да отидат за автобус за футболния отбор.

Кметът Тихомир Янакиев отговори:

Да, средствата за паркинга да много, но такива са разценките на строителните фирми. Паркингът е не само за икономическа изгода, а и със социален ефект – за да поеме колите на хората, които живеят в района. Паркоместата не са 25, а над 40.  Не приемам да се отнемат пари от този проект, защото така паркингът не може да бъде приключен.

По втория въпрос – за подземните контейнери. Това са пари, предназначени за сметопочистване и ние не можем да ги използваме за друго. Това са част от парите,  които внасяме в РИОСВ, и стойността на контейнерите и за Созопол, и за Черноморец.  Разработваме проекти, по които можем да ползваме тези пари, като един от тях е за подземните контейнери. Ако нямаме такива проекти, тези пари си остават в РИОСВ и не можем да ги ползваме за нищо.

Що се отнася за автомобила за ЦОП, той се закупува с подарени целеви държавни пари. Една стотинка от тези пари не излиза от вашите данъци. А освен това, футболният клуб е НПО, а не общински. Ако беше общински, щеше да се погрижим. Нямам никакво намерение да закупувам каквото и да е за частна неправителствена организация, каквито са и останалите спортни клубове в общината.

Бюджетът бе подкрепен с 12 гласа „за“.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви