Овцете страдат от тази болест

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на шарка по дребните преживни животни в село Горно Ябълково, община Средец, област Бургас. Заболяването е установено в животновъден обект с около 220 овце.

В петък, 15.09.2023 година, животновъдът е сигнализирал на ветеринарните власти за възникнало в него съмнение за заболяване при отглежданите от него животни. Официалният ветеринарен лекар е посетил обекта и е взел проби за лабораторен анализ, изследвани в Изпитвателната лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“ към НДНИВМИ, град София.

Анализът е отчел положителен резултат за шарка по дребните преживни животни. Предприети са мерки за ограничаване на заболяването в неделя, 17.09.2023 година.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Горно Ябълково и Долно Ябълково, общ. Средец, обл. Бургас.

Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Факия, Момина Църква, Белеврен и Кирово, общ. Средец, обл. Бургас; в общ. Болярово, обл. Ямбол – с. Странджа.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта. Организирано е инсинерирането на останките, с цел недопускане на разпространяване на болестта. Предстои осъществяване на епизоотично проучване.

Животновъдът подлежи на обезщетяване за претърпените загуби, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви