Новите назначения се оказаха незаконни
Новите назначения се оказаха незаконни

Освен че са несъгласувани с всички партньори в управлението, новите назначения в бордовете на Държавната консолидационна компания (ДКК) и спортния тотализатор (БСТ) се оказват и незаконни, съобщават от „Сега“.

Министрите на икономиката Богдан Богданов и на спорта Димитър Илиев, са прекратили предсрочно договорите на назначените в бордовете представители в нарушение на Закона за публичните предприятия. Законът позволява предсрочното прекратяване на договорите само в определени случаи, като те не са налице нито при ДКК, нито при тотото.

Това показва публикуваните в делата на двете дружества документи около очакваното вписване на новите бордове. Агенцията по вписванията още не е отразила промените в ръководството на двете фирми (на БСТ дори спря вписването заради липса на съгласие от финансовото министерство), но двамата министри вече се похвалиха с взетите решения. Правните основания, на които са издадени те обаче нямат нищо общо със спазването на законовите изисквания, коментират юристи.

Което на практика прави новите назначения незаконни.

Законът за публичните предприятия е специален закон, който определя допълнителните изисквания за управлението на публичните дружества. Той бе приет след дълго съгласуване с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и бе едно от условията за приемането на България във валутния механизъм ERM II. Една от основните причини за приемането на закона бе именно постоянното политическо кадруване в държавните дружества и непрозрачното и непрофесионално управление. За да се избегне това, бе въведено изискване за задължителни конкурси при назначаване в бордовете.

Законът предвижда и изрични правила за предсрочното прекратяване на договорите. Това може да стане при 8 изчерпателно изброени условия – смърт; подаване на молба за освобождаване; обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер; несъвместимост с изискванията по закона; тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси или при неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма. Тези условия са посочени в чл. 24 на закона, като са детайлизирани допълнително и в правилника за прилагането му.

И министър Богданов, и министър Илиев изобщо са пропуснали този текст, сякаш той не съществува.

С решението си от 25 август икономическият министър Богдан Богданов освободи всичките 5-тима членове на борда на директорите – Венцислав Димитров, независим, Костадинка Кърджиева, независим, и трима представители на държавата, също явявали се на конкурс – Владимир Димитров, Андрей Лалов, Борислава Пенева. И петимата са с договори от 2 декември, 2022 г., като по закон договорите са минимум 3 години. На тяхно място са назначени временно 5-тима нови членове на борда със срок на мандата до провеждане на конкурс, но не по-късно от 6 месеца.

Спортният министър Илиев на свой ред взе решения за предсрочно прекратяване на договорите на трима представители на държавата – Таня Андреева, Ангел Иванов и Галина Заркова и на тяхно място до конкурс назначи временно ръководство. Тези договори са още по-пресни – от 31 май 2023 г. За тотализатора отделно от това в момента тече конкурс за избор на независими представители в борда.

Заплати
Много интересен е и казусът със заплатите на членовете на новия борд на ДКК. От икономическото министерство обявиха, че заплатите са намалени с близо 50% – и за борда, и на новия изпълнителен директор. Не е ясно по какъв начин е станало това, защото в решението за размера на възнагражденията се препраща към общите правила за сформиране на възнагражденията в публичните предприятия. Те остават непроменени засега и таванът за заплатите си остава висок – лимитът за заплатата на изпълнителните директори в държавните АД-та е 18 МРЗ, или 14 040 лв.

От ММС също обявиха намаляване на възнагражденията на членовете на УС на тотализатора, макар да не уточниха с колко.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви