Плажът става за разходки

На 28.08.2023 екипът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“(СУ) и Българска национална асоциация „Активни потребители“ (БНААП) участва в съвместно пробонабиране на морска вода заедно с Министерство на здравеопазването (МЗ), представлявано от РЗИ-Бургас. Пробите са обработени от СУ и резултатите, генерирани към 11,30 на 31.08.2023, са следните:

1. В „Попски плаж“ в град Царево, локация аналогична с пробонабирането от 02.08., е установено наличие на 7867±1067 клетки/100 мл морска вода на бактерията Escherichia coli. Стойността е повече от 15 пъти по-висока от лимита и ние препоръчваме туристите да избягват къпането на този плаж. Напомняме предишни данни за този плаж:

При нашето предходно измерване на 02.08 е установена стойност от 20667 клетки/100 мл морска вода. За изминалите 26 дена се наблюдава редукция в количеството на Escherichia coli с 62%.

РЗИ-Бургас е оповестило следните стойности за този плаж за настоящия сезон: На 05.06, 19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08 и 21.08 те са съответно 15/100 мл, което съгласно използвания метод е нула открити бактерии. След оповестяване на нашите резултати РЗИ-Бургас разгласява на 23.08 стойност от 234/100 мл, и за съвместното пробонабиране от 28.08 съответно 176/100 мл.

2. В плаж централен на Лозенец, локация аналогична с пробонабирането от 02.08., е установено наличие на 400±92 клетки/100 мл морска вода на бактерията Escherichia coli. Стойността е по ниска от лимита от 500/100 мл, съответно въпреки наличието на леко замърсяване водата е годна за къпане. Напомняме предишни данни за този плаж:

При нашето предходно измерване на 02.08 е установена стойност от 2013 клетки/100 мл морска вода. За изминалите 26 дена се наблюдава редукция в количеството на Escherichia coli с 80%.
РЗИ-Бургас е оповестило следните стойности за този плаж за настоящия сезон:

Дата на пробонабиране според РЗИ-Бургас

Резултат за Escherichia coli, клетки/100 мл

05.06.2023г. – 15

19.06.2023 г. – 15

03.07.2023 г. – 92

17.07.2023 г. – 15

31.07.2023 г. – 15

14.08.2023 г. – 15

21.08.2023 г. – 30

23.08.2023 г. – 15

28.08.2023 г. – 15

Последните две, от 23.08. и 28.08, са след оповестяване на нашите резултати. Напомняме, че стойности от 15 съгласно използвания метод е еквивалентно на нула открити бактерии.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви