Когато става дума за типове мъже, може би се сещате за алфа или бета мъже. Но ново проучване разкрива три нови категории мъжественост, към които според учените се причисляват всички мъже.

Екип от Университета на Британска Колумбия изследва 92 хетеросексуални мъже от различни културни среди и открива три типа мъжественост.

Според изследователите неотрадиционалистите до голяма степен следват традиционните роли на половете, докато егалитарните мъже се стремят към по-равностойно партньорство.

В същото време прогресивните мъже провеждат редовни разговори с партньорката си, за да регулират кой какво прави.

Какъв е вашият стил на мъжественост?

Неотрадиционалисти – Мъже, които до голяма степен следват традиционните роли на половете, като например ролята на доставчик и защитник във връзката
Егалитарен – Мъже, които се стремят към по-равностойно партньорство, с акцент върху взаимността и измеримите ползи
Прогресивни – Мъже, които работят за изграждане на равнопоставеност между половете в партньорството чрез редовни, целенасочени разговори с партньорката си, за да коригират кой какво прави

В изследването екипът си поставя за цел да проучи как стиловете на мъжественост влияят върху интимните партньорски отношения.

Д-р Джон Олиф, ръководител на проучването, заяви: „Целта ни беше да разберем как различните типове мъжественост формират взаимоотношенията на мъжете и тяхното психично здраве.

Това, което открихме, е, че тези типове мъжественост са свързани с различни предимства, както и с предизвикателства.

Изследователите са проучили 92 хетеросексуални мъже на възраст от 19 до 43 години, които са попълнили въпросници за оценка на техния стил на мъжественост.

Резултатите разкриват, че всички попадат в една от трите категории.

Първо, мъжете, които до голяма степен следват традиционните роли на пола, като например да бъдат доставчик и защитник във връзката, са класифицирани като неотрадиционалисти.

В същото време мъжете, които се стремят към по-равностойно партньорство, с акцент върху взаимността и измеримото даване и вземане, са класифицирани като егалитаристи.

И накрая, мъжете, които работят за изграждане на равнопоставеност между половете в партньорството чрез редовни, целенасочени разговори с партньорката си, за да се регулира кой какво прави, се определят като прогресивни.

Например мъжете, които активно насърчават равенството между половете и социалната справедливост, съобщават за подобрено психично благополучие.

За разлика от тях мъжете, които оспорват тези идеали, могат да се сблъскат с изолация или критика от страна на другите, което може да повлияе на психичното им здраве.

Междувременно проучването установи, че някои мъже с егалитарен стил все още се затрудняват да разберат концепцията за постигане на равенство между половете чрез стриктно разпределение на домашните задачи 50 на 50.

Тези промени и стрес се отразяват на психичното здраве – казва д-р Олиф.

„За да насърчим значима промяна, трябва да се обърнем към структурите, които влияят върху поведението на мъжете.

Екипът се надява, че откритията ще проправят пътя към по-здравословни взаимоотношения.

Макар че мъжете стават все по-ангажирани в насърчаването на равенството между половете, малко се знае за това как по-младите мъже работят за изграждането на партньорства в личния си живот – добави д-р Олифе.

„Надяваме се, че с това изследване сме помогнали да се очертае това неизследвано пространство и да се посочи пътят напред към по-здравословни взаимоотношения, които насърчават здравето на мъжете, техните партньорки и семейства.

vesti.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви