В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. е 1 504 лв., при 1 957 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 14-то място.

Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 697 лв., а най-ниска – в областите Видин – 1 288 лв., Кюстендил – 1 291 лв. и Благоевград- 1 296 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост“ – с 34.7% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 20.3%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. нараства с 10.2%, в обществения сектор нарастването е със 7.9%, а в частния сектор – с 11.1%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви