строителство
Данни за строителството

През второто тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 134 жилищни сгради с 632 жилища в тях и 75 325 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 33 755 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 23.4%, а жилищата в тях – с 29.4%, докато общата им застроена площ се увеличава с 14.9%.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 30.2% по-малко, докато тяхната РЗП се увеличава – със 159.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 12.4%, а разгънатата им застроена площ – с 13.9%, докато жилищата в тях се увеличават – с 2.9%.

Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 33.9%, а при разгънатата им застроена площ – с 67.0%.

През второто тримесечие на 2023 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 136 жилищни сгради със 722 жилища в тях и със 78 134 кв. м РЗП и на 26 други сгради с 23 819 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 13.4%, тяхната РЗП – с 4.3%, докато жилищата в тях се увеличават с 14.2%.

Броят на започнатите други сгради са повече със 116.7%, а общата им застроена площ – със 132.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 16.2%, жилищата в тях – със 78.7%, а общата им застроена площ – с 38.7%.

Започнатият строеж на други видове сгради намаляват с 31.6%, а общата им застроена площ – с 39.5%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви