Министерският съвет преоцени дрогата
Министерският съвет преоцени дрогата

Министерският съвет при изменение на Постановление № 23 на МС от 1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. С промените се актуализира паричната оценка на наркотичните вещества за целите на наказателното производство. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В Постановлението се включват и оценяват всички наркотични веществата от Списък I (растения и вещества с висока степен на риск, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина). Те са предвидени в Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Също така се създава и механизъм за определяне на цените на веществата от Списък II. Това са вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Определят се цените и на вещества от Списък III (рискови вещества), предвидени в същата наредба.

В действащия подзаконов акт цените на наркотичните вещества не са променяни от 1998 г. Те не съответстват на новите икономически условия и минималната работна заплата в страната. Това се явява съществен проблем при разследване на престъпления, свързани с държане и/или разпространение на наркотични вещества.

Целта на измененията е да се създадат предпоставки за правилната оценка на наркотичните вещества, която е от значение за преценка на обществената опасност на деянието, за правилната му квалификация, както и за налагането на справедливо наказание.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви