Хора всекидневно минават от там

Изработеният от Община Бургас през 2023 г. проект за крайбрежната алея в кв. „Сарафово“ не е свързан с регистрирани свлачища и не включва съоръжения за предпазване на морския бряг.

Поради тази причина това предложение не може да бъде подкрепено от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който финансира укрепване на свлачища. Няма законов механизъм, по който чрез него да бъдат финансирани аварийни обекти, мероприятия и дейности.

Това съобщиха от свое съобщение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От там продължават, че Община Бургас не притежава права на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията за реализация на изработения проект, защото не е заинтересовано лице. Поземлените имоти са изключителна и частна държавна собственост.

Това са и причините, поради които областният управител на Област Бургас е внесъл искане за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. През месец януари 2023 г. то е подкрепено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За тези обстоятелства МРРБ е информирало Община Бургас с 4 писма в периода юли 2022 г. – февруари 2023 г. Местната администрация е информирана отново за тях през месец юли т.г. чрез писмо, с което се обяснява защо проектът се връща и не може да бъде финансиран от бюджета на министерството.

При водената кореспонденция от министерството са дадени указания за действия, които могат да бъдат предприети за повишаване на безопасността в района.

Общината е уведомена, че в случай, че придобие права на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и предвид обществената значимост на алеята в този участък, възможен източник на финансиране е Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“, по който се финансират мерки и дейности, насочени към превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии и абразии в настоящия програмен период.

От МРРБ припомнят, че т. нар. „крайбрежна алея“ към кв. „Сарафово“, гр. Бургас, е изградена върху брегоукрепително съоръжение „дамба“, което е част от приключилия през 2021 г. проект за изпълнение на геозащитни мерки на свлачище „Сарафово“. С инвестиция на стойност над 50 млн. лв. от бюджета на МРРБ всички свлачища в района вече са укрепени чрез изградените противосвлачищни и противоабразионни съоръжения.

Отделно през 2020 г. и 2021 г. от държавния бюджет са предоставени финансови средства на Община Бургас за укрепване на локално свлачище в м. „Ъгъла“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас“.

Предвид създадената през 2022 г. аварийна ситуация са проведени неколкократни комисии по реда на Закона за защита при бедствия, организирани от областния управител на Област Бургас. Те не са установили нови или активизирани свлачищни процеси в този участък от алеята.

Направените от експертите инженерно-геоложки проучвания са установили наличието само на дестабилизационни процеси с предимно повърхностен характер.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви