Украински чбежанци

Започна изплащането на преизчислените дължими суми към хотелиерите по Програмата за хуманитарно подпомагане на украинците, след като Министерският съвет прие решение за одобряване на помощта на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

Общият размер на преизчислените суми от 01.06.2022 г. до 31.03.2023 г. е в размер на на 3 037 651, 80 лева, съгласно приложения Списък № 18 , неразделна част от проекта на Решение.

Припомняме, че Правителството удължи срока на действащата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България до 30 септември 2023 г. Според Решението, което влезе в сила от 1 юли 2023г., хотелиерите ще продължат да получават 15 лева на ден на човек за настаняване.

Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, след като лицата, търсещи временна закрила, са преминали през буферни центрове.

Решението задължава още министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката в едномесечен срок да разработят предложения за интеграционни мерки по отношение на разселените лица от Украйна с предоставена временна закрила.

1 КОМЕНТАР

  1. Български пенсионер съм. Пенсията ми е 230 лева. Нито ме подпомагат ното ме забелязват. Единстената ми надежда е да влезем във война с Русия. Така, ще мога да получа убежище на първа линия на плаж във Франция и съответна парична помощ.Моля ви,искам да бъда бежанец,МОЛЯ ВИ.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви