Кариера Банево
Кариера Банево
Община Бургас изпрати до Burgasnews официално становище по повод протеста на жители на кварталите Минерални бани, Банево и Ветрен. Публикуваме го без редакторска намеса.
„Обект “Кариера за добив и преработка на инертни материали“ с оператор „Благоустройствени строежи“ ЕООД е отдаден на концесия след подписан договор с Министерство на енергетиката. На площадката на кариерата е разположена и асфалтова база.
Дейността на кариерата и асфалтовата база обезпечава с материали осъществяването на почти всички инфраструктурни проекти в град Бургас и общината. За предотвратяване и намаляване на запрашаването на въздуха от дейността на кариерата, площадката на обекта, както и подходът към нея и близките улици на кв. „Банево“ непрекъснато се оросяват с вода – през 1 час.
Изградени са оросителни системи и на 4-те броя трошачно-сортировъчни инсталации. За предотвратяване емитирането на вредни вещества в атмосферния въздух обектът използва за гориво природен газ.
Поддържат се изградените очистни съоръжения – ръкавни филтри, които се подменят на всеки 6 месеца. С цел ограничаване на шумовите нива, дейността там започва след 08.30 часа, при 8-часов работен ден, 5-дневна работна седмица.
За 2023 г. са постъпили 6 бр. сигнали. Всичките са от един подател. На сигналите е реагирано чрез проверки от страна на компетентния орган РИОСВ – Бургас, с участие на екоинспектори от Община Бургас.
При последните проверки не се установява запрашаване, както и неприятни миризми на асфалт извън границите на производствената площадка. Общински екоинспектори от отдел „Опазване на околната среда“ извършват регулярен контрол на тежкотоварните автомобили, които превозват строителни материали от кариерата – задължително каросерията/гондолата да бъде покрита с цел предотвратяване на прахово замърсяване.
По този повод има съставени актове за установяване на административни нарушения и издадени 4 бр. наказателни постановления с наложени глоби на водачите на тежкотоварните МПС.“

3 КОМЕНТАРИ

  1. бас държа че сигналите са от една къща надолу по улицата на някакъв намазан пехливанин построил си къщата в последствие на пътя към кариерата

  2. само където от взривовете къщите се тресат тая кариера не и е мястото в населен район …

  3. Баневските селяни обичат да си живеят в кочината и не промяват, че Банево е вече квартал на Бургас. На тази кариера не ѝ е тук мястото. Най-малкото тряба да поне да променят маршрута на камионите. По 70 камиона на ден минават покрай Санаториума, Аква калиде и Болница Дева Мария. А на работниците е кариерата, пожелавам да си намерят по-законна работа.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви