През последните години веригата на доставки става все по-сложна и се търсят все по-комплексни услуги – доставка до крайното място на употреба на стоките, логистика на върнатите стоки, застраховки на специални товари, изготвяне на документи и митническо представителство и други.

За вноса и износа от трети страни е необходимо добро познаване не само на логистичните „пътеки“ и на надеждни контрагенти в съответните страни, но и на Европейските митнически регламенти и националното законодателство. Заедно с повишаването на конкурентоспособността на българската икономика се засилва и стокообменът между България и страните извън ЕС като Китай, САЩ, но и много други.

Междувременно в глобален план протича процес на засилена митническа модернизация[1], която спомага за подобряването на прозрачността във веригата на доставки. Митническите власти вече получават по-ясна информация за произхода, движението и местоназначението на стоките в глобалната търговска мрежа.

Това им помага да идентифицират и възпират неправомерно поведение като схеми за укриване на мита и данъци, нарушение на интелектуалната собственост или търговия с опасни продукти. Този процес е и в полза на местната икономика, тъй като така подкрепя етичните производствени методи и честната конкуренция.

Стоките, които се превозват от и за трети страни, се нуждаят от митническо представителство. Затова водещите логистични компании освен транспорта и складирането на пратките са интегрирали и митническото оформяне в портфолиото си от основни услуги. А особено специалните стоки се нуждаят и от по-дълбока  експертиза при вноса или износа.

От логистичната компания карго-партнер споделят, че през последната година най-често извършват митническо представителство на машини, електроника, хранителни стоки и етерични масла. Основно продуктите са обект на сделки с партньори от Китай, Турция, Великобритания и САЩ.

Дори фирми с богат външнотърговски опит все по-често предпочитат да възложат митническата услуга в пакет с транспорта и използват логистичната компания като представител пред Агенция „Митници“. „Упълномощаването на опитен и професионален митнически представител спестява много време и усилия от страна на клиента“, споделя Димчо Димчев, управител на логистичния доставчик карго-партнер за България.

Основната трудност, която срещат компаниите вносители или износители, е намирането на достатъчно информация за процедурите, нужни за техните стоки. Митническите брокери разполагат с повече експертиза и източници и лесно могат да съдействат дори за специфични товари, както и да поддържат постоянна и адекватна комуникация с митницата за възникващи въпроси и казуси.

Времето от старта до завършването на митническата обработка варира спрямо вида на стоката и съответно на необходимите за нейното оформяне документи като сертификати, разрешителни, декларации за произход и не на последно място периодичните физически проверки, които може да се изискват от митническите власти.

Обработката от Агенция „Митници“ на изпратена по електронен път митническа декларация отнема от 30 до 120 минути. Предпоставка за това е напълно коректно подадената информация в подадената митническата декларация и прилагането на правилните съпровождащи документи от страна на митнически представител или на вносител/износител.

Още по-бързо може да се получат нещата за така наречените „одобрени икономически оператори“ (ОИО). Става дума за програма на Европейския съюз, която третира преференциално търговци и логистици, отговарящи на високи стандарти за сигурност и спазване на законите[2].

ЕС също така има споразумения за взаимно признаване на статута на ОИО с някои трети страни като Китай, Япония и Канада, за да разшири предимствата на статута и зад граница. Отделно съюзът прие нови правила относно безопасността на продуктите и надзора на пазара, за да гарантира, че само безопасни и отговарящи на изискванията продукти влизат или се разпространяват на пазара на ЕС.

Компаниите с ОИО статут имат по-лесен достъп до опростени митнически процедури“, обяснява Димчо Димчев. „Също така като оператор, който е доказал, че може и подготвя коректно документите за митническата обработка и спазва стриктно митническите процедури, подлежим на по-малко проверки от страна на митницата. Опростените процедури позволяват митническа обработка с минимална, почти нулева намеса от страна на митницата. Обработката става изключително бързо, като отговорността за коректно попълнените и представени документи е изцяло отговорност на митническия представител.“

Възможно е съхранението на необмитени пратки в срок от 90 дни след разтоварването им в така наречения „временен склад под митнически контрол“. За неограничен период необмитените стоки могат да престояват под режим митническо складиране в „митнически склад“. Стоките поставени под този режим могат да бъдат препакетирани, облепяни с различни етикети, необходими за пускането им на пазара, както и разделяни на пратки за различни дестинации/получатели.

Нашият логистичен център е лицензиран от митническите власти и за освободени стоки и като временен склад под митнически контрол и като митнически склад. Това, че имаме разрешение за складиране на свободни стоки и такива под митнически контрол на територията на целия склад, ни дава гъвкавост при различни условия да съхраняваме широк набор от стоки и да преразпределяме пространствата в зависимост от нуждите на клиентите ни“, казва в заключение управителят на карго-партнер.

За допълнителна информация и при въпроси:

Даниела Божинова

Senior PR expert

daniela.bojinova@interimage.bg

M: +359 896 66 35 97

[1] https://www.e2open.com/blog/thriving-in-the-era-of-customs-modernization/

[2] пак там

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви