Кметът Димитър Николов и представителите на синдикатите в социалната сфера в Бургас подписаха новия колективен трудов договор, който урежда по-добри трудови възнаграждения и условия за общинските социални служители.

„В последните няколко години разширихме значително капацитета на социалните услуги в община Бургас. Сега дори кандидатстваме за още 2 нови социални услуги. Мисля, че заедно успяхме с новия колективен трудов договор да надградим постигнатото в предходното КТД“, сподели по време на срещата със синдикатите кметът Димитър Николов.

За работа в рискова среда работниците ще получават допълнителен платен годишен отпуск – за социален асистент към „Асистентска подкрепа“ – 2 работни дни, а за всички останали длъжности в сферата на социалните услуги – 5 работни дни.

Според клаузите на новия трудов договор, Община Бургас ще осигурява финансови средства за обучения и повишаване на професионалната квалификация на социалните работници.

Увеличава се и размерът на наградите за Деня на социалния работник и за Рождество Христово от 560 лв. до една минимална работна заплата. Средствата за работно облекло на всички работници и служители също се увеличават от 350 до 500 лв., с изключение на служителите и работниците, на които ще бъде осигурено работно облекло.

При реализиране на икономии във фонд работна заплата на съответната социална услуга, процент от икономиите ще бъде разпределен като ДМС между работниците на база отработени дни, оценки от атестацията или показани резултати в края на всяка календарна година.

Трудовото възнаграждение на социалните служители е съобразено с предстоящото увеличение на стандартите в сектора, което предвижда да бъде от 5 до 15 %.

Новият колективен трудов договор влиза в сила от датата на подписването му и важи за срок от 2 години.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви