Токът поскъпва от 1 юли
Токът поскъпва от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цените на електроенергията и топлоподаването за бита. Те влизат в сила от 1 юли 2023 г. за следващия едногодишен ценови период. КЕВР отбелязва, че в резултат на  регулаторния подход за бита се предвижда токът да поскъпне средно с 4,37. А за топлоенергията е постигнато минимално повишение между 0,05% и 0,48%.

Цените на електроенергията
След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, КЕВР утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 4,37%. За „Електрохолд“ е предвидено увеличение с 4,24%, на ЕВН – с 3,78%. А за клиентите на „Енерго Про“ – с 5,43%. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги, се казва в съобщението на регулатора.

Първоначалните разчети на КЕВР предвиждаха увеличение в размер на 3,63% Но се стигна до преразглеждане „след издадена заповед на служебния енергиен министър. С нея бяха променени квотите за регулирания пазар на държавните производители на електроенергия“. В енергийния микс за битовите потребители бяха включени 2 200 000 MWh електроенергия, произведена от ТЕЦ „Марица изток“ – 2. Целта беше дружеството да не изпадне в финансови затруднения, отбелязва КЕВР.

Токът е с увеличение 4 пъти по-ниско от нивото на инфлацията

Комисията приложи регулаторни механизми, които позволиха увеличението на цените на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер, близо четири пъти по-нисък от нивото на инфлацията. Статистиката на ЕС показва, че цените у нас са сред най-ниските в сравнение със страните в цяла Европа.

КЕВР изтъква, че с определянето на цени с хоризонт от една година напред се създават условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. Този подход доказа своята обоснованост в изминалите периоди на висока динамика на цените на енергийните пазари. Тогава разходите на битовия сектор в останалата част на континента се повишиха драстично.

Цените на топлата вода и парното

КЕВР утвърди и цените на топлинната енергия 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г.,

като изтъкна, че в сравнение с предходния годишен период 2022-2023 г. те остават практически без промяна. Повишават се минимално с между 0,05% и 0,48%, при годишна инфлация за периода по данни на НСИ от 15%.

За клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна прогнозна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 137,93 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 137,96 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 96,94 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас“ ЕАД – 95,20 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД – 136,99 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 113,08 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД – 131,82 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 145,54 лв./MWh.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища, определените цени на топлинната енергия са: за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 105,57 лв./MWh, за „Топлофикация – Перник“ АД – 115,94 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД – 104,19 лв./MWh , за „Топлофикация – Габрово“ ЕАД – 138,00 лв./MWh.

С утвърдените цени увеличението на цената на парното и топлата вода за клиентите на „Топлофикация София“ е с 0,05%, за „ЕВН България Топлофикация“ ще е с 0,22%, за „Топлофикация Плевен- с 0,06%, за „Топлофикация Бургас“ – с 0,28 %, за „Веолия Енерджи Варна“ – с 0,35 %, за „Топлофикация ВТ“ – с 0,11 %, за „Топлофикация Русе“ ЕАД – с 0,09%, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД – с 0,26%, за „Топлофикация – Габрово“ ЕАД – с 0,36%,“Топлофикация-Разград“ ЕАД – с 0,48%.

Намаляват се цените на топлоенергията за клиентите на „Топлофикация Перник“ – с 0,66%, както и за клиентите на „Топлофикация Враца“ – с 0,06%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви