Към средата на деня няма видимо замърсяване на морската вода на плажната ивица в Китен, установи посещение на представители на Община Приморско на място, след като сутринта туристи в региона подадоха сигнал за замътняване.

За това свидетелстват и направени актуални снимки на крайбрежната зона в близост до устието на р. Караагач.

“Ситуацията към момента изглежда спокойно и не бихме искали да се създава излишно притеснение в гостите на курорта. Временното замътняване се случва в определени периоди на годината, обичайно когато след период на безводие дебитът на река Караагач се увеличи по-рязко и отведе част от пясъчния нанос, натрупан на устието в морето.

Нека изчакаме спокойно да излязат резултатите от пробите на морската вода, които днес бяха взети от компетентните институции.”, призова кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов. “Въпреки че плажната ивица е държавна собственост и е отдадена на концесия, Община Приморско ще проследи казуса.”, допълни той.

Представители на Община Приморско ще направят регулярни посещения на плажната ивица и през следващите дни.

Междувременно информираме, че съвместна проверка на Община Приморско, Басейнова дирекция “Черноморски район” към Министерство на околната среда и водите и РЗИ-Бургас, проведена в края на юни в района на Централен плаж – Приморско и крайбрежната алея на курорта, не установи никакви замърсявания на морската вода.

Според резултатите “не се констатират брегови източници на замърсяване”, “водата в проверявания участък е видимо чиста, без цвят, без специфична миризма и без опалисценция на повърхността”. В допълнение проверката не установява нерегламентирано изтичане и заустване на отпадъчни води.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви