НАП напомня

Остават три дни на фирмите и едноличните търговци да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък. Над 30 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като еднолични търговци (ЕТ), декларираха и внесоха в НАП Бургас данъците си преди изтичането на крайния срок – 30 юни.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП напомнят, че 30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. До този момент 21 335 компании от Бургаска област и общо близо 30 000 от обхвата на териториалната дирекция на НАП Бургас, включващ и областите Сливен и Ямбол, вече са обявили приходите си пред приходното ведомство преди крайния срок.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена по тарифата на телефонния оператор.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви