За 19-та поредна година в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, организирана от най-големия държавен университет в Югоизточна България.

Форумът бе открит от председателя на организационния комитет проф. д-р Иван Т. Димитров.

Той отбеляза, че основната мисия на конференцията е да предостави възможност за свободен обмен на мнения, за споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и за установяване и задълбочаване на професионалните контакти не само между български и чуждестранни учени и специалисти, но и между сродни университетски и научноизследователски структури.

Приветствие към участниците в конференцията направи новоизбраният ректор на университета – проф. д-р Христо Бозов.

Тази година те са общо 128, от които учени от Полша, Турция, Украйна, Словения, Русия и Северна Македония, както и от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Тракийски университет – Стара Загора, Технически университет – Габрово, БАН, Нов български университет, Медицински университет София, Медицински университет – Плевен, Медицински университет – Варна и др.

В рамките на пленарната сесия бяха презентирани три доклада по актуални проблеми: „Зависимост между усложнения и реоперации при лечение на фрактури на проксимален хумерус с ангулаторно стабилна заключваща плака“ – лектор д-р Стоян Христов дм; „Ефекти “в сянка“ на Ковид – 19 върху грижите в края на живота“ – лектор проф. Силвия Александрова-Янкуловска и „Приложение на рекламния видеофилм като аудио- визуално методическо средство в екскурзоводската беседа“ – лектор доц. д-р Захарий Дечев.

Конференцията продължи работата си по секции, в които се проведоха дискусии в областта на икономиката, управлението, педагогиката, хуманитарното познание, здравните грижи, общественото здраве, медицината и индустриалните технологии.

Представените 160 доклада са публикувани в академичните списания „Управление и образование“ и „Индустриални технологии“, индексирани в международната база данни EBSCO.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви