На 24-25 юни 2023 г. за пета поредна година в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се проведе научно-практическа конференция „Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“, която се организира от Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

Събитието ще се осъществи с подкрепата на Община Бургас и РУО-Бургас.

Форумът ще бъде открит от доц. д-р Красимира Димитрова – директор на Департамент КПРПС.

Тя ще представи целите на конференцията, ще постави проблематиката, която ще се разисква по време на пленарните доклади и дискусиите по секции, и ще очертае перспективи за развитие на Департамента.

Пред участниците в Научно-практическата конференция ще бъдат представени пленарни доклади от учени в сферата на образованието.
Във втория ден от конференцията ще се проведат дискусии по секции, които са насочени към състоянието, проблемите, предизвикателствата и възможностите за обучение и възпитание при предучилищната подготовка и училищното обучение:

– Стратегии и техники за мотивиране на взаимодействието с родителите в детската градина.
– Създаване на позитивна образователна среда в начален етап.
– Стратегии и техники за мотивиране на учениците.
– Образованието днес – споделяне на добри педагогически практики.

Във форума ще вземат участие над 100 педагогически специалисти от различни нива на образователната система от цялата страна, както и преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви