Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2020 – 2022 г. е 73.1 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) намалява с 0.7 години.

Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-висока от средната за страната – 71.9 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 69.5 години, докато при жените е по-висока – 76.8 години.

При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 1.2 години от средното за страната, докато при жените – с 1.0 години.

В периода между 2014 и 2022 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е намаляла с 1.1 години.

При мъжете тя се е намалила с 1.2 години, а при жените – с 1.0 години.

Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2018 – 2020 – 7.4 години, а най-малка през периодите 2013 – 2015 и 2014 – 2016 г. – 6.6 години в полза на жените.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви