В основата на борбата с трансграничната престъпност стои личният контакт между прокуратурите в и извън Европейския съюз. Извършителите на престъпления са доста бързи и ние трябва да компенсираме предимството им.

Това заяви главният прокурор Иван Гешев пред участниците в Международната конференция на тема „Обмяна на опит и добри практики за противодействие на транснационалната престъпност, киберпрестъпността и изпирането на пари“, която се провежда в Бургас.

„Друг важен начин да се борим с престъпността е постоянно да повишаваме квалификацията си. Сигурен съм, че тази конференция ще е изключително ползотворна, в интерес на сигурността на нашите народи и държави“, каза главният прокурор.

Във втория ден от форума, в който участват представители на прокурорски органи на държави от Източна Европа и Централна Азия, на Департамента по енергетика на САЩ и на различни български институции, магистрати от България, Турция, Молдова и Украйна представиха своя опит и добри практики.

Прокурор Сава Петров от Върховна касационна прокуратура представи опита на България в разследването на престъпления, свързани с трафик на мигранти.

Той подчерта, че този вид трансгранична престъпност е предизвикателство пред правоохранителните органи в международен план, тъй като обичайно е съпътствана от извършването и на други престъпления, като документни престъпления, корупция, престъпления срещу личността и др. Изтъкнато бе, че за да имаме успеваемост в противодействието и превенцията от ключово значение е поддържането на добро ниво на международно правно сътрудничество.

Прокурор Петров подчерта, че закриването на специализираните структури в България е било трус за правосъдната система по отношение на делата за каналджийство и нелегална миграция, тъй като тези производства бяха разпръснати из цялата страна и така разследванията и решаването им е значително затруднено.

Прокурор Григоре Бинзари представи опита на Молдова в разследването на трафика на мигранти, а неговият колега от Република Турция – Вехби Камер, старши прокурор към Върховния апелативен съд, говори за практиката при противодействието на киберпрестъпленията и прането на пари.

Участниците в конференцията обсъдиха и ролята на съвместните екипи за разследване на военни престъпления в контекста на войната в Украйна.

Представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, съвместно с Георги Матвеев от Департамента по енергетика на САЩ, демонстрираха пред участниците специализираната апаратура, предоставена от американските партньори на българските гранични полицаи в борбата с нерегламентирания трансграничен трафик на радиоактивни и ядрени материали. Между България и САЩ съществува Меморандум за сътрудничество в тази област още от 2008 г.

Заключителната част на форума е посветена на румънската практика в областта на киберпрестъпленията и трансграничната престъпност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви