По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2023 г. са 107.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – с 16.9% и „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 16.7%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. е 1 455 лв., при 1 882 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 12-то място.

Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 603 лв., а най-ниска – в областите Видин – 1 238 лв., Благоевград – 1 239 лв. и Хасково- 1 244 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 3.4%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 35.9% и „Строителство“ – с 14.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. нараства с 14.4%, в обществения сектор нарастването е с 16.9%, а в частния сектор – с 13.1%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви