Костенурка
Снимката е илюстративна

Бургаският апелативен съд потвърди решение за допускане на екстрадиция и предаване на Олга К. – украинска гражданка на властите в Обединена Република Танзания.

Танзанийските съдебни власти издирват украинската гражданка с цел провеждане на наказателно преследване срещу нея по обвинение в извършването на деяние, изразяващо се в незаконно притежаване на държавен трофей – 116 бр. живи костенурки, които исканото лице изнесло от територията на Танзания в Кралство Тайланд.

За това престъпление, танзанийското законодателство предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 20 до 30 години.

На 04.07.2022г. при пристигането си на летището в Банкок, Кралство Тайланд, Олга К. е била претърсена и у нея са открити въпросните 116 живи костенурки, които тя пренесла от танзанийска на тайландска територия без нужното разрешение по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CIYES).

Олга К. била арестувана, а впоследствие била освободена от тайландски съд под гаранция, която не спазила и напуснала територията на кралството.

Във връзка със случая в Обединена Република Танзания било проведено предварително разследване от компетентните полицейски служби, което установило, че тя е сред членовете на престъпен синдикат, занимаващ се с незаконна търговия с диви животни в Танзания и други държави от Източна Африка.

Идентифицирани и арестувани били други осем членове на синдиката, които улеснили събирането и опаковането на костенурките, пренесени впоследствие от исканото лице през границите на страната.

Молбата за екстрадиция по форма и съдържание съответства на изискванията на българския закон.

Не се установяват основания за недопускане на екстрадицията – исканото лице не е български гражданин; между България и Танзания не е налице международен договор, предвиждащ предаване на собствени граждани на другата договаряща страна; на Олга К. не е предоставено убежище у нас; не се ползва с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на Р България. Налице е изискваната двойна наказуемост на деянието.

Престъплението, за което се иска предаването й, не е политическо, а е криминално престъпление от икономически характер.

Липсват каквито и да е основания да се счита, че екстрадицията се иска с цел преследване или наказване на лицето на основания, като раса, религия, гражданство, етническа принадлежност, пол, гражданско състояние или политически убеждения, и съответно не съществува риск положението на исканото лице да бъде утежнено поради някое от тези основания.

В молбата за екстрадиция е посочено, че на исканото лице се гарантира справедлив съдебен процес и към него ще бъде проявено справедливо и безпристрастно отношение от танзанийската държава.

Предоставени са и изрични гаранции, че при евентуалното предаване на танзанийските съдебни власти, всички права, законни интереси и възможности на исканото лице, предвидени в Правилата на ООН относно минималните стандарти за третиране към лишените от свобода, и правата, гарантирани в Африканската харта за правата на човека и народите, ще бъдат зачетени и спазвани, както и че Олга К. няма да бъде подложена на насилие, изтезание или на жестоко, нечовешко и унизително отношение.

„Не се твърди и липсват доказателства, че Обединена Република Танзания не позволява наблюдение, събиране на информация и контрол за спазване на споменатите международни актове, или на постановените до момента решения на Африканския съд по правата на човека и народите, (за разлика от Руската Федерация, например, за която многократно е установявано от ЕСПЧ, Комитета на Министрите и Комисаря по човешките права на Съвета на Европа, че не изпълнява поетите ангажименти, не съблюдава дадените гаранции и не позволява външен контрол за спазване правата на човека на своя територия)“, посочват в решението си апелативните съдии.

Въззивният съдебен състав прие, че са налице всички законови предпоставки, и отсъстват пречки за допускане на исканата от екстрадиция на украинската гражданка Олга К. на танзанийските съдебни власти с цел провеждане на наказателно преследване срещу нея по обвинение в извършването на престъпление.

Втората инстанция потвърди и взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Олга К. до предаването й на компетентните танзанийски власти.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви