Бургаският апелативен съд потвърди решение за допусната Европейска заповед за арест (ЕЗА) и предаване на казахстански гражданин на Федерална република Германия за изтърпяване на две ефективни присъди, както и взета мярка за неотклонение задържане под стража до фактическото му предаване на властите в издаващата държава.

Анатоли Ложкин се издирва с две Европейски заповеди за арест, издадени от Районен съд в гр. Бад Нойщадт ан дер Заале, Бавария, с които се иска неговото предаване на германските съдебни власти за изпълнение на две наказания лишаване от свобода.

С първата ЕЗА, издадена на 11.11.2022г., казахстанският гражданин се търси за изтърпяване на наказание в размера на 8 месеца „лишаване от свобода“, което му е наложено с влязла в сила присъда на Районен съд в гр. Бад Нойщадт ан дер Заале, за четири деяния, съгласно законодателството на ФР Германия, свързани с нарушения на Закона за движение по пътищата.

С втората ЕЗА лицето се издирва за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ на общо 10 месеца, за извършени в съучастие четири кражби.

Апелативните съдии намират двете представени ЕЗА за съответстващи на изискванията на закона. Въззивният състав споделя изводите на първата инстанция, че са налице основанията по ЗЕЕЗА за предаване на исканото лице. Налице двойна наказуемост на деянията, тъй като поведението на чуждият гражданин се явява съставомерно и по НК на Р България.

Преценката на въззивния съд е, че не са налице абсолютните отрицателни предпоставки за отказ от изпълнение на ЕЗА, тъй като престъпленията не попадат под наказателната юрисдикция на Р България, няма данни исканото лице да е осъдено за същите престъпления.

Не са налице и предвидените относителни основания за отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест.

Въззивният състав посочва в решението си, че исканото лице е привлечен като обвиняем по досъдебно производство по описа на РУ МВР-Несебър за престъпление по чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 26 от НК, /управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда/, различно от това, предмет на ЕЗА.

Това обстоятелство, не е сред основанията за отказ от предаване, но може да мотивира отлагане на предаването на исканото лице до приключване на производството.

Настоящият състав е споделил преценката на първостепенния съд, „която се обосновава от съпоставката на тежестта на обвинението за извършено на територията на Р България престъпление, процесуалната фаза в която се намира и липсата на взета мярка за неотклонение в същото досъдебно производство, съпоставени с тежестта на престъпленията, за които е осъден чуждия гражданин във ФРГ, разкриващи елементи както на такива по чл.343б, ал.1 от НК, така и на квалифицирана кражба по смисъла на българския наказателен кодекс“.

Според въззивната инстанция, независимо от дадената правна възможност за отлагане предаването на Анатоли Ложин на германските съдебни власти, тя не следва да бъде ползвана в този конкретен случай.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви