През първото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 175 жилищни сгради с 895 жилища в тях и 65 557 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 53 други сгради с 13 007 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 33.0%, а общата им застроена площ – със 17.9%, докато жилищата в тях се увеличават с 31.8%.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са със 103.8% повече, докато тяхната РЗП намалява – с 30.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 24.1%, жилищата в тях – със 78.6%, а разгънатата им застроена площ – с 6.9%.

Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 29.3%, докато при разгънатата им застроена площ е отчен спад с 43.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 157 жилищни сгради с 632 жилища в тях и с 81 654 кв. м РЗП и на 12 други сгради с 10 252 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 23.4%, жилищата в тях – с 34.3%, а тяхната РЗП – с 26.5%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 67.6%, а общата им застроена площ – с 84.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 44.0%, жилищата в тях – с 16.8%, а общата им застроена площ – с 40.8%.

Започнатият строеж на други видове сгради намаляват с 53.8%, докато общата им застроена площ се увеличава с 13.0%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви