В изпълнение на комуникационна кампания за популяризиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Агенцията за социално подпомагане ще проведе информационно събитие в град Бургас, за да представи напредъка на проекта.

Област Бургас демонстрира голяма приемственост на идеите, свързани с проекта, като на този етап на територията на областта е открит 1 нов център за грижа за лица с умствена изостаналост. Новият център е с модерна база и разполага с 15 настанени потребителя.

Основна цел на проекта е създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността.

Събитието в областния център ще се проведе на 11.05.2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в хотел „България“, Зала 4.

Участници в събитието са представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, дирекции „Социално подпомагане“ в Бургас, ДСП-Бургас, ДСП-Айтос, ДСП-Карнобат, ДСП-Поморие, ДСП-Созопол, ДСП-Царево и ДСП-Руен Община Бургас, Община Средец, Община Айтос, Община Камено, Община Карнобат, Община Созопол, Община Приморско, Община Царево, Община Малко Търново, директори и социални работници от центровете за предоставяне на социални услуги в общината, местни и регионални медии.

По време на събитието ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, основните принципи и предизвикателства на деинституционализацията на грижата за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, както и добрите практики за предоставяне на социални услуги в област Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви