205 населени места у нас са безлюдни
205 населени места у нас са безлюдни

205 населени места у нас са безлюдни, в тях не живее нито един човек. В 1249 села има от един до 49 жители към края на миналата година, съобщиха от НСИ.

Общо населените места в България към 31 декември 2022 г. са 5256. От тях са градове 257, а селата са 4999. Селищните образувания пък са 165. С национално значение са 8, а с местно значение – 157.

Най-голям брой безлюдни населени места има в област Велико Търново – 69, и в област Габрово – 68. Без нито един жител са и по девет населени места в областите Кърджали, Смолян и Кюстендил.

В 1249 села, или в 23,8 на сто от населените места у нас живеят от 1 до 49 души.

С население над 100 000 души са шест града в страната. В тях живее 35 на сто от населението на България.

Към края на 2022 г. страната е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини. В тях има обособени 3159 кметства. Освен това Столична община и градовете Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони: Столична община – на 24 района, гр. Пловдив – на 6 района, гр. Варна – на 5 района.

Средната площ на една област в България е 3 964 кв. километра.

Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Перник, Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната – София (столица), същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин – 72 754 души.

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 7 общини в страната са с население над 100 000 души – Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. Относителният дял на населението в тези 8 общини представлява 40,7 на сто от цялото население в страната.

Към края на 2022 г. от общо 265 общини в страната 142 от тях са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява 11,9 на сто от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население едва 470 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 740 души.

Средната площ на една община в България е 419 кв. километра.

Най-голямата по територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км – Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив).

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км – Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).

На територията на 9 общини – Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар, има само по едно населено място – техният общински център.

Населението на Столична община е неравномерно разпределено в отделните ѝ административни райони.

През 2022 г. в два от тях – „Люлин“ и „Младост“, живеят 15,9 на сто от жителите на Столична община, като всеки един от посочените райони наброява над 100 000 души. Най-малкият район в Столична община е Банкя с население 11 635 души, или 0,9 на сто от населението на общината.

Населението на Пловдив е сравнително равномерно разпределено по административни райони – между 10,8 на сто за район „Западен“ и 22,6 на сто за район „Южен“.

Разпределението на населението в районите на Варна варира от 7,2 на сто за район „Аспарухово“ до 32,2 на сто за район „Приморски“, който е и единственият с население над 100 000 души.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви