Агенцията „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ) уличи в измама фирмата, контролираща т. нар. „златен гьол“ на границата с Турция. Те обаче се оказват три златни гьола, не един.

Констатирани са отчетени 137 858 по-малко преминали през границата товарни автомобила спрямо данните за трафика, предоставени от Агенция „Митници“. Това значи щета от 2 696 502 лв., сочи докладът на АДФИ само за първото тримесечие на тази година.

Освен това, вместо на два гранични пункта, както е по договор – за „Капитан Андреево“ и „Лесово“, дружеството е дезинфекцирало и събирало такси също и от ГКПП „Малко Търново“.

Проверката на АДФИ е по заповед на директора ѝ след постъпили сигнали, по искане на Министерския съвет и прокуратурата. Обследвани са договори за профилактична дезинфекция на гранично-пропускателните пунктове на границата с Турция между Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и „Пи. Еф. Си.“ ЕООД – София, в периода 01.03.2013 г. до 30.06.2022 година.

Инспектирани са също извършените през периода от 01.01.2016 г. до 31.10.2019 г. разходи за профилактична дезинфекция на влизащите в страната транспортни средства по договорите с „Пи. Еф. Си.“ ЕООД за спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, изпълнението на сключените договори и плащанията по тях.

Договорът, обект на проверка, е на стойност 91 848 188 лв. Установен е един индикатор за измама – белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти.

Той е сключен на 12.03.2013 г. С него БАБХ и „Пи. Еф. Си.“ са се споразумели изпълнителят да извършва за своя сметка дейността по чл. 190 от ЗВД, касаеща дезинфекция на влизащите в страната превозни средства през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“, да събира и внася дължимите държавни такси за срок от 5 години.

Към него са сключени два анекса (на 30.04.2014 г. и на 12.03.2018 г.), с които срокът на договора е удължен с още пет години – до 12-ти март 2023 г.

При извършената проверка по изпълнението на договора е установено, че дружеството е отчитало извършване на дейност и на ГКПП „Малко Търново“, независимо че този обект не е включен в договора, анексите и офертата му.

Има несъответствия между броя превозни средства от категория „камиони“, за които са внасяни такси от изпълнителя и данните за входящия трафик товарни автомобили, предоставени от Агенция „Митници“.

Подаденият от изпълнителя брой превозни средства от категорията е по-малко със 137 858 броя или в стойностно изражение – 2 696 502,48 лв.

Съпоставката на данните от изпълнителя и тези от Агенция „Митници“ е извършена с уточнението, че в модул „Пътни такси и разрешителен режим“ на използваната от Агенция „Митници“ система автомобили на МВР, ЧП, ЧК, КФОР, НАТО и МО се въвеждат без начисляването на такси и изискването на разрешителни.

Подобни автомобили преминават сравнително рядко и са незначителен процент от общия трафик, като за тях не се води отделна статистика, е уточнено в доклада. Установените несъответствия между данните от изпълнителя и предоставените от митническата агенция за входящ товарен трафик са белег, от който може да се формира извод за преднамерено невярно и неточно представяне на факти, което представлява „индикатор за измама“.

Констатирани са вреди за сумата 69 515,38 лв. разходи за ВиК, за профилактична дезинфекция по договора от Областна дирекция по безопасност на храните Ямбол и Бургас, без да е изискано възстановяването им от изпълнителя.

По време на финансовата инспекция изпълнителят е възстановил вредите в пълен размер, сочи докладът на АДФИ.

Тъй като липсва разделение в разхода за ел. енергия, областните дирекции „Безопасност на храните“ в Ямбол, Бургас и Хасково, са получили 605 евро и 1000 лева по-малко. Тези суми също са внесени по време на финансовата инспекция.  

След приключването ѝ АДФИ е взела и последващи мерки по закона, сезирайки прокуратурата. Краят на договора е и край на дезинфекцията Въпросният, удължаван два пъти, договор с фирма „Пи. Еф. Си.“ е изтекъл на 12-ти март тази година.

Два дни по-рано министърът на земеделието Явор Гечев издаде заповед, че от 13-ти март прекратява извършваната на гранично-пропускателните пунктове профилактична дезинфекция на влизащите в страната пътни превозни средства от Република Турция.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви