Нов за науката бръмбар

Нов за науката бръмбар са открили при проучванията си в Странджа изследователи. Това информират от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН) в своята Facebook страница. Откритието е публикувано в научното списание Zootaxa.

Находката е дело на гл. ас. д-р Румяна Костова от Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и на доц. д-р Ростислав Бекчиев от НПМ-БАН.

„На бръмбарите може и да им е все тая как ги наричаме и определяме, но за някои особено приятно луди хора това е су-у-упер важно – таксономите“, отбелязва гл. ас. д-р Румяна Костова в публикацията на НПМ-БАН.

Новият герой живее в Странджа и вече носи името Trechus strandzhensis, което му е дадено от откривателите.

Той е забелязан и описан от гл. ас. Костова и доц. Бекчиев по време на работата им по проекта “Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров”. Работата им е финансирана от Фонд “Научни изследвания”.

Представеното изследване е първият опит за изясняване на таксономичния състав на видовата група Trechus „subnotatus“ sensu Jeannel (1927) в България.

Проучването се основава на материал, събран по време на теренни експедиции в страната в периода 2009-2021 г., както и на колекциите на някои европейски музеи и институции.

В резултат на това на територията на България са потвърдени пет таксона (видове и подвидове) от групата на T. „subnotatus“, един от които е нов за науката.

Източник: БТА, Ирина Симеонова

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви