НАП

Остават 12 дни за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2022 г. До този момент над 54 000 души са декларирали доходите си пред НАП Бургас.

Близо 80 % от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

Над 2000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а близо 10 000 са ги подали в офисите на приходната агенция в Бургас, Ямбол и Сливен.

В национален мащаб близо 500 000 души са обявили пред НАП доходите си за 2022 г. Над 80 % са деклариралите по електронен път, други близо 15 000 са изпратили формулярите си по пощата, а 83 000 са предпочели да ги подадат на място в офис на Националната агенция за приходите.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2022 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра.

В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци, които например  регулярно продават стоки в интернет с цел печалба, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2023 г.

В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 2 май, уточняват още от НАП.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени близо 100 млн. лв.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на НАП, както и на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена по тарифата на съответния оператор.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви