Кметът предлага въвеждане на нова общинска програма за осигуряване на извънкласни и извънучилищни дейности за децата и младежите в социалните услуги в община Бургас.

Тя ще носи името „И аз обичам да спортувам и творя в свободното си време”, а докладната записка ще бъде разгледана от общинските съветници на предстоящата сесия.

В нея се посочва, че Бургас е общината с едни от най-развитите социални услуги в страната. Към настоящия момент като държавно делегирана дейност и по проекти и програми функционират 9 услуги за деца и младежи – 5 без увреждания и 4 с увреждания. В тях се отглеждат общо 88 деца и младежи – 38 без увреждания, 50 с увреждания.

Организирането на дейностите от програмата ще бъдат насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

„Децата посещават учебни занятия, но в свободното им време, по време на ваканции, имат потребност да се занимават допълнително със спорт, изкуство и занимания по интереси. Предвид това, че грижите за тези деца са предоставени изцяло на Община Бургас е редно те да могат да заявят своите интереси и да имат възможност да се занимават допълнително в свободното си време с дейностите, които харесват и които ще развият техните индивидуални способности и интереси“, се казва още в докладната на кмета.

Програмата е разработена изцяло с желанията на децата от центровете за настаняване от семеен тип. Според направеното проучване, най-често те избират кръжок по рисуване, бойни изкуства, футбол, борба, народни танци, плуване, шах и бокс.

Всеки спортен клуб, школа или организации, които предлагат занимания по интереси ще могат да предоставят своите оферти към съответните центровете за настаняване от семеен тип за деца със и без увреждания, съобразно техните желания.

Програмата ще помогне социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на децата от центровете и ще развие потенциала на децата, отглеждани извън семейна среда чрез създаване на условия и възможности за участие в спортни занимания, занимания и клубове по интереси и др.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви